Tlačivá na stiahnutie

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sverepec 240
    Sverepec 240, 017 01 Považská Bystrica
  • +421 424323304
    0949479523

Fotogaléria