Tlačivá na stiahnutie

Navigácia

 • Škola v prírode Demänovská dolina

  Do galérie Škola v prírode Demänovská dolina boli pridané fotografie.

 • Výzva

   Výzva na predloženie cenovej ponuky na detské ihrisko

 • Zápis prváčikov

  Do galérie Zápis prváčikov boli pridané fotografie.

 • Tvorivé dielne: Fotoalbum

  Do galérie Tvorivé dielne: Fotoalbum boli pridané fotografie.

 • EKOMÓDA

  Chránime našu planétu

  Z pondelok sa pri príležitosti svetového Dňa Zeme konala v základnej škole nezvyčajná módna prehliadka. Nezvyčajná v tom, že naši žiaci si mali zhotoviť svoje kostými z odpadového materiálu. Téma ochrany našej planéty a problém odpadového hospodárstva je každým dňom viac a viac spomínaná. Aj takouto cestou vedieme deti, aby si uvedomili potrebu separácie odpadu a dali mu druhú šancu na jeho využitie a tak priložilu ruku k ochrane našej zelenej planéty. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí si na dnešnú akciu pripravili naozaj nápadité kostýmy. Nebolo víťaza, lebo každý si zaslúžil veľký potlesk a obdiv :).

 • EKOMÓDA

  Do galérie EKOMÓDA boli pridané fotografie.

 • Cvičenia v prírode

  Do galérie Cvičenia v prírode boli pridané fotografie.

 • MAJÁLES

  7. ročník Školského MAJÁLESU

   

   

 • Zápis detí do MŠ

  Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Sverepec oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v čase od 2. - 16. mája 2018.

  Žiadosť o prijatie do MŠ si zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne, v tomto termíne, na riaditeľstve školy. K žiadosti sa prikladá potvrdenie od detského lekára. Účasť dieťaťa pri zápise je nevyhnutná.

 • Zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2018/2019

  Zápis do prvého ročníka

  Vážení rodičia, zápis do prvého ročníka na šk. rok 2018/2019 sa bude konať

   16. apríla 2018 (pondelok)

   v čase od 14.00 do 17.00 hod.

   

  Zapísané musí byť dieťa, ktoré 31.8.2018 dovŕši šesť rokov a tým dosiahne školskú spôsobilosť.

  Zápisu sa zúčastňuje zákonný zástupca dieťaťa spolu s dieťaťom, pričom zákonný zástupca môže dieťa zapísať len na jednu školu.

  K zápisu sú potrebné uviesť tieto údaje:

  - meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt dieťaťa,

  - meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko rodinného zástupcu.

  K zápisu je preto potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu a je potrebné uhradiť 7,90 EUR na nákup pracovných zošitov do prvého ročníka.

  Potrebnú školskú spôsobilosť bude okrem kvalifikovaných pedagógov posudzovať aj špeciálny pedagóg.

  Ponúkame:                                                    
  ⦁    Školu rodinného typu 
  ⦁    Kvalitný pedagogický zbor
  ⦁    Nižší počet žiakov v triedach – individuálny prístup k žiakovi
  ⦁    Školský vzdelávací program zameraný na jazyky, tvorivosť, enviromentálnu výchovu, šport
  ⦁    Spoluprácu so špeciálnym pedagógom, možnosť začlenenia
  ⦁    Vyučovanie pomocou IKT vo všetkých ročníkoch a predmetoch
  ⦁    Vyučovanie AJ od 1.ročníka
  ⦁    Školský klub detí do 16:30 hod.
  ⦁    Stravovanie v školskej jedálni
  ⦁    Kvalitnú spoluprácu s rodičmi
  ⦁    Tradičné spoločenské stretnutia školy s obyvateľmi obce
  ⦁    Bohatú mimoškolskú činnosť – súťaže,  aktivity,  projekty
  ⦁    Činnosť záujmových krúžkov
  ⦁    Plavecký výcvik, dopravnú výchovu, školu v prírode, kurz korčuľovania
  ⦁    Modernizáciu školských priestorov -  rekonštrukcia školy

   

 • Výmeny podlahy

  Výmena podlahy v náhradných telocvičných priestoroch

  V mesiaci marec sa v našej škole realizovala rekonštrukcia podlahy v pivničných priestoroch určených ako náhradné priestory na výuku telesnej výchovy. Pôvodná podlaha musela byť z bezpečnostných dôvodov vymenená. Výber materiálu skomplikovalo umiestnenie priestorov, keďže v pivničných priestoroch je zvýšená vlhkosť, najmä v letných mesiacoch. Pôvodná podlaha (laminátová podlaha) nebola vhodná na športové aktivity, keďže hrozilo k úrazu z dôvodu pošmyknutia. Nová podlaha je certifikovaná, jej pokládku zabezpečila firma EPOTEX, sytém je založený na pokládke vinylových dlaždíc značky Fortelock v celkovej cene 4861,50 EUR.

 • MORENA

  Do galérie MORENA boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik ZŠ

  Do galérie Plavecký výcvik ZŠ boli pridané fotografie.

 • RECYKLOHRY na škole

  Do galérie RECYKLOHRY na škole boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik MŠ

  Do galérie Plavecký výcvik MŠ boli pridané fotografie.

 • Svetový deň vody v MŠ

  Do galérie Svetový deň vody v MŠ boli pridané fotografie.

 • RECYKLOHRY

  Význam prírody a jej ochrana pre budúce generácie

  Žiaci a zamestnanci našej školy si uvedomujú význam prírody a potrebu chrániť krajinu v ktorej žijú. Aj preto sa už sedem rokov zapájame do projektu RECYKLOHRY, s ktorým odovzdávame elektroodpad a staré baterky, a tiež riešime rôzne zaujímavé environmentálne úlohy. O tom, že nás RECYKLOHRY bavia, svedčí aj diplom, ktorý sme získali za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v školskom roku 2016/2017. Zaradili sme sa medzi 30 najlepších škôl na Slovensku najmä vďaka nášmu úsiliu a nadšeniu pre ochranu životného prostredia.

  Veríme, že aj vďaka týmto aktivitám vyrastie z našich žiakov generácia environmentálne zmýšľajúcich ľudí.

 • Tvorivé dielne: Fotoalbum

  Do galérie Tvorivé dielne: Fotoalbum boli pridané fotografie.

 • V MŠ nám je dobre

  Do galérie V MŠ nám je dobre boli pridané fotografie.

 • Beseda so spisovateľom

  Do galérie Beseda so sposovateľom boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sverepec 240
  Sverepec 240, 017 01 Považská Bystrica
 • +421 424323304
  0949479523

Fotogaléria