Tlačivá na stiahnutie

Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Zuzana Kvaššayová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14 67
Osobný rozvoj pedagogických zamestnancov 8
Využitie IKT v práci učiteľa 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Alena Babicová Hudecová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 15
Mgr. Jana Filová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl- frkventanti 14 29
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Rybárová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 198
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Mgr. Monika Žilinčíková Príprava kvalifikovaných učiteľov1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130


© aScAgenda 2016.0.945 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.10.2015

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sverepec 240
    Sverepec 240, 017 01 Považská Bystrica
  • +421 424323304
    0949479523

Fotogaléria